ENERIS to największa polska grupa ochrony środowiska

Działamy na terenie całego kraju, a z naszych usług korzysta około 900 tys. mieszkańców. Nasze oddziały mieszczą się w 20 lokalizacjach i zatrudniamy blisko 1 000 osób. więcej >>

Zajmujemy się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów. W tej pracy korzystamy z nowoczesnego sprzętu – pojazdów, pojemników na odpady czy zaawansowanych systemów teleinformatycznych.

Prowadzimy również działalność inwestycyjną, realizując nowoczesne projekty inżynieryjne w zakresie energetyki, gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.


Dział Zakupów ENERIS zaprasza do współpracy dostawców z Polski, Europy i całego świata, którzy oferują skuteczny sprzęt, rozwiązania oraz technologie służące nowoczesnej ochronie środowiska, a także zapewniają komfort i bezpieczeństwo naszym pracownikom.

Zapraszamy do współpracy!

zakupy@eneris.pl
+48 22 331 90 00


Aktualne postępowania ofertowe:

 • ENERIS – DOSTAWA OPON DO POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę opon do pojazdów specjalistycznych dla wskazanych lokalizacji. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Działem Zakupów: zakupy@eneris.pl lub Kierownikiem ds. Zakupów: anna.sobiecka@eneris.pl

Zaproszenie do złożenia oferty, plik PDF

 • ENERIS – KONTENERY

Zapraszamy do złożenia oferty handlowej na dostawę kontenerów. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Działem Zakupów: zakupy@eneris.pl lub Kierownikiem ds. Zakupów: anna.sobiecka@eneris.pl

Informacje na temat kontenerów, plik PDF

 • ENERIS – POJEMNIKI NA ODPADY SEGREGOWANE

Zapraszamy do złożenia oferty handlowej na dostawę pojemników na odpady segregowane. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt z Działem Zakupów: zakupy@eneris.pl lub Kierownikiem ds. Zakupów: anna.sobiecka@eneris.pl

Informacje na temat pojemników, plik PDF

Zakończone postępowania ofertowe:

 • ENERIS – DOSTAWA WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ ODPADÓW
 • ENERIS ECU – ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RUSKU
 • ENERIS ECU – WYKONANIE PROJEKTU PODCZYSZCZALNI ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • „ENERIS ECU JAROSZÓW – budowa drogi dojazdowej do SKŁADOWISKA ODPADÓW”
 • „ENERIS ECU JAROSZÓW – przebudowa drogi wjazdowej do ZAKŁADU” 
 • „ENERIS ECU JAROSZÓW – wykonanie nawierzchni na terenie ZAKŁADU” 
 • ENERIS – WYKONANIE I DOSTARCZENIE KONTENERÓW
 • ENERIS Proeco – CHŁODNIA NA ODPADY MEDYCZNE
 • „ENERIS – CZĘŚCI DO POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH”