Zapraszamy do współpracy w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, przemysłowych i medycznych.

Nasze podstawowe usługi:

  • termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych, przemysłowych i medycznych we własnej instalacji,
  • transport ADR,
  • pojemniki na odpady spełniające wymagania sanitarne,
  • sporządzanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, w tym zakaźnych, medycznych oraz weterynaryjnych,
  • wystawianie protokołów z unieszkodliwiania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych odpadów z grupy niebezpiecznych.