Jesteśmy największym odbiorcą odpadów komunalnych w północnej Wielkopolsce, a także jednym z większych pracodawców w Pile.

Istniejemy od 1997 r. na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w którym 60% należy do ENERIS Surowce S.A., a pozostałe 40% do gminy Piła. Świadczymy usługi dla klientów instytucjonalnych, podmiotów komercyjnych oraz klientów indywidualnych.

Obsługujemy ponad 200 000 mieszkańców z 28 gmin na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego, a także firmy produkcyjne.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem technicznym, w tym wyspecjalizowanym sprzętem, takim jak: śmieciarki, zamiatarki, samochody bramowe i hakowe, dostawcze, pojazdy do przewozu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdy skrzyniowe z windą załadowczą oraz pługi i piaskarki.

W 2003 roku uruchomiliśmy jedną z pierwszych w Wielkopolsce sortownię odpadów opakowaniowych. W 2011 roku oddaliśmy do użytku sortownię zmieszanych odpadów komunalnych w Kłodzie, której głównym zadaniem była produkcja wstępnego paliwa alternatywnego. Od lipca 2018 roku w wyniku rozbudowy o część biologiczną oraz uzyskania Pozwolenia Zintegrowanego sortownia posiada status Instalacji Komunalnej.

Altvater Piła zarządza także składowiskiem o powierzchni 17 ha, które przyjmuje odpady komunalne, obojętne i inne niż niebezpieczne.

Nawet najprostsze działania i zmiana codziennych nawyków są cennym gestem na rzecz ochrony środowiska.

Zapraszam do współpracy, Tomasz Bielański