Działamy na terenie całej Polski, a odbiorcami naszych usług jest obecnie ponad 900 000 mieszkańców


5 100 000 

tyle km rocznie przejeżdżają nasze pojazdy


4 300 000

tyle worków do selektywnej zbiórki rozdajemy rocznie


900 000

tylu mieszkańców korzysta naszych usług


300 000

tyle ton odpadów komunalnych zbieramy rocznie


220 000

tyle pojemników i kontenerów jest w naszej dyspozycji


460 000

tyle ton liczą roczne zdolności przerobowe naszych instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania


1000

tylu pracowników zatrudniamy w naszych 20 oddziałach, spółkach i zakładach


100

z tyloma samorządami współpracujemy