Składowanie zmieszanych odpadów degraduje środowisko naturalne. Jednak dzięki segregowaniu można ograniczać negatywny wpływ człowieka na przyrodę. Każdy powinien pamiętać, że odpady to surowce, z których możemy korzystać zarówno jak z materiałów wtórnych i energetycznie.


Wystarczy zapamiętać kilka prostych zasad, żeby otaczające nas środowisko odczuło zauważalną różnicę.

   

                  

 

 


Warto sortować odpady, bo:

przetworzenie-96

 • ograniczamy składowanie,
 • odzyskujemy cenne surowce (np. metale ziem rzadkich, złom, folie i plastiki, papier),
 • ograniczamy wyrąb lasów,
 • ograniczamy zużycie wody i energii,
 • ograniczamy emisję zanieczyszczeń do gleby i atmosfery,
 • ograniczamy degradację środowiska związaną z pozyskiwaniem rud metali, węgla, ropy naftowej i innych surowców.

Naklejka umieszczona na pojemniku na odpady

Czy wiesz, że:

 • z ok. 70 butelek PET można stworzyć bluzę polarową, natomiast taka sama butelka rozkłada się w ciągu 1000 lat,
 • plastikowe torebki-reklamówki mogą być świetnym źródłem energii, niestety, wyrzucona torebka ulega rozkładowi przez 450 lat,
 • z aluminiowych puszek po napojach powstają oprawki okularowe lub ramy rowerów – na rozłożenie takiej puszki przyroda potrzebuje 150 lat,
 • jedna niewłaściwie wyrzucona bateria „paluszek” może zatruć 1 m3 gleby i 400 litrów wody,
 • słoik może się wielokrotnie sprawdzić do przechowywania przetworów lub przywiezienia zapasu jedzenia od mamy czy babci, jednak wyrzucony słoik praktycznie się nie rozkłada.